E-handelsförsäljningen för det svenska herrstilskonceptet nära nog fördubblades under tredje kvartalet och tillväxttakten ökade ytterligare under fjärde kvartalet.

I RNB Retail and Brands dagsfärska årsrapport noteras ännu ett starkt e-handelskvartal för Brothers. Onlineförsäljningen ökade med 118% i det fjärde kvartalet och utgjorde 5% av försäljningen i kvartalet, jämfört med 2% för föregående års kvartal. Även försäljningen i det fysiska butiksledet överträffade marknaden. Brothers avslutar året med en total ökning på knappt en procent i kvartalet i jämförbara butiker.

Under perioden har ett batteri av åtgärder sjösatts. Såväl hemsida, produktpresentationer, närvaron i sociala medier och lojalitetsprogrammet C/O Brothers har fått en översyn för att bättre fånga upp potentialen i ett av Sveriges mest välkända varumärken för män.

– Allt handlar om att ge kärlek. Ökningen är ett resultat av en stark laginsats av ett kompetent, hungrigt och hjärtligt team. Våra kunder förtjänar det bästa och vi är väldigt glada att i ännu större utsträckning kunna förse dem med det bemötande de förtjänar, oavsett om vi möts i någon av våra 70 butiker eller på nätet, säger Oscar Arrsjö, marketing, business development & e-com director.

TILL BROTHERS.SE
Publicerat av webstores