Almi erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Och det spelar ingen roll om du har en idé i en tidig fas med tillväxtpotential eller om du är ett befintligt företag i en expansionsfas.

Genom Almi Invest investeras riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential.

Under senare år har Almi ökat fokus på företag med tillväxtpotential. Det är växande företag som får näringslivet att växa och därmed bidrar till ett ökad välstånd i Sverige. I praktiken innebär det att ju högre tillväxtpotential ett företag har desto mer resurser i form av finansiering och affärsutveckling kan Almi bidra med. Förutsatt att detta inte kan fås på en kommersiell marknad.

Nu markerar Almi sin utveckling och ett fortsatt ökat fokus på tillväxtföretag genom att lansera en helt ny grafisk profil.

– Den nya profilen ska återspegla den nytänkande och innovativa organisation som Almi är idag. Därför har vi valt en lekfull och energiskapande profil. Vi är säkra på att den nya profilen kommer att bidra till att vi i ännu högre grad når ut med vårt budskap till både nya och etablerade företag med tillväxtpotential, säger Lars Mårdbrant, Marknadsdirektör på Almi.

Läs mer
Publicerat av webstores