Med pulsextraktionsprocess (Pulse Extraction Process, P.E.P.) inspirerades JURA av de bästa baristorna i världen. Resultatet är en revolutionerande teknik som optimerar extraktionstiden. Tack vare denna teknik tillreds även snabba kaffespecialiteter som ristretto och espresso med en intensitet och med en mängd aromer som tidigare inte var möjlig.

Med Z6 banar JURA nya vägar och tar begreppet helautomatisk kaffemaskin till nya höjder. Den modernaste generationen kaffemaskiner demonstrerar den schweiziska innovationskraften på ett imponerande sätt. Den triumferar med hittills ej skådad kaffekvalitet inom hela specialitetsspektrumet, från den lilla och starka ristretton till den trendiga, mjuka flat white.

Läs mer om Jura här
Publicerat av webstores